Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland.

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • we hebben een signaal gekregen dat er over 2018 mogelijk een bekort gaat ontstaan. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de bijdrage 2019. 

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

€ 42,34 (€1.873.900)

Overige bijdragen per inwoner

Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Meer veiligheid in de regio.
  • Samenwerking tussen de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en brandweer.

Website / vestigingsplaats

www.vnog.nl / Apeldoorn

Deelnemers

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk, Apeldoorn, Bathmen, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Gorssel, Harderwijk, Heerde, Hattem, Lochem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst, Zutphen

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen, de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen, de Gemeentewet, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet Ambulancevervoer

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden

Alle taken en bevoegdheden op grond van de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet Ambulancevervoer.

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 1.385.000 - €45.693.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

€ 845.000 - € 45.360.000

Verwacht resultaat

€ 930.000

Coördinatie

Opdrachtgever Veiligheid Team opdrachtgeverschap

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Burgemeester van Oostrum: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Planning behandeling begroting

Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april

Begrotingskaders

Raadsleden / Collegeleden

Concept

Algemeen Bestuur

Definitief

Raadsleden / Collegeleden

 Toelichting

G
Kwaliteit

De samenwerking met de VNOG is voldoende. Het is echter een samenwerking met 22 gemeentes waardoor je vaak te maken hebt met een meerderheid van stemmen. Op lokaal niveau is de samenwerking goed met de VNOG.

G
Tijd
R
Geld

VNOG heeft over 2018 een behoorlijk verlies die gedeeld wordt door 22 gemeentes. Het definitieve bedrag is nog niet duidelijk