Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland.

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Verantwoording over de inhoudelijke taak van Stadsbank Oost Nederland ligt bij de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA).
  • Een beleidsmedewerker van de SDOA heeft zitting in het ambtelijk platform en wordt betrokken bij het uitzetten van nieuw beleid.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

Niet van toepassing

Overige bijdragen per inwoner

Overige bijdragen € 335.000 (via de begroting van SDOA)

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Stadsbank Oost Nederland levert bijzonder financiële dienstverlening aan consumenten.
  • De bank ondersteunt de aangesloten gemeenten in hun sociale beleid, zonder winstoogmerk.
  • Op een zowel maatschappelijk als zakelijk verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan geldkrediet, schuldhulpverlening, budgetbeheer, afgifte van verklaringen ex artikel 285 lid 4 Faillissementswet, de beschikbaarstelling van bewindvoerders ter uitvoering van bepalingen inzake de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen.

Website / vestigingsplaats

www.stadsbankoostnederland.nl / Enschede

Deelnemers

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Winterswijk, Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Wierden

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen, Burgerlijk Wetboek, Faillissementswet, Wet op het consumentenkrediet, Wet toezicht kredietwezen 1992, Wet werk en bijstand, Gemeentewet, Wet financiering decentrale overheden, Algemene wet bestuursrecht

Samenwerkingsvorm

Gemeenschappelijk orgaan

Toegekende bevoegdheden

1. Krediettransacties binnen de Wet FIDO gegeven kaders.
2. Schuldenregeling.
3. Budgetbeheer.
4. Verklaringen op grond van de Faillisementswet.
5. Bewindvoering en curatele op grond van de Faillisementswet.
6. Bewindvoering op grond van het Burgerlijk Wetboek.
7. Diensten in het kader van de beschikbaarheidsnuttigheid.
8. Preventie.
9. Het bevorderen van de spaarzin.
10. Harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de onderneming.

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 1.891.000 – € 3.748.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Opdrachtgever Participatiewet Team opdrachtgeverschap

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Teselink: Algemeen Bestuur

Planning behandeling begroting

Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april

Begrotingskaders

Dagelijks Bestuur

Concept

Algemeen Bestuur

Definitief

Raadsleden / Collegeleden

 Toelichting

Er wordt meer ingezet op preventie en vroegsignalering. In dit kader is en wordt gewerkt aan een doorgaande lijn van schuldhulpverlening aan inwoners. Daarbij worden diverse netwerkpartners, zoals Schuldhulp Op Maat en Humanitas Thuisadministratie, betrokken.
Door twee studentes van de Hogeschool Arnhem Nijmegen is een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de gemeente Berkelland het schuldhulpverleningstraject kan inrichten, zodat de gestelde kwaliteitseisen van de schuldhulpverlening gewaarborgd worden.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
O
Geld