Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek.

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Aandachtspunten en ontwikkelingen

 • De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
 • Doel van het nieuwe samenwerkingsmodel is de Achterhoek (economisch) te versterken door snellere besluitvorming, meer uitvoeringskracht en een sterker gezicht naar buiten.
 • Dat gebeurt met de Agenda2030. Die is in de maak. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.
 • In de Achterhoek wordt samengewerkt in de volgende organen:
  • De Achterhoek Board: bepaalt de inhoud (Agenda2030)
  • De Achterhoek Raad (49 gemeenteraadsleden): bepaalt samen met de Board de Agenda 2030 voor de Achterhoek en controleert de voortgang.
  • Zes Thematafels: voeren deze agenda uit. Thema’s zijn:
   – Smart werken en innovatie
   – Onderwijs en arbeidsmarkt
   – Vastgoed en woningmarkt
   – Mobiliteit en bereikbaarheid
   – Circulaire economie en Energietransitie
   – Zorginnovatie
  • Regio Achterhoek (Wgr): voert de regie op de algehele samenwerking en zorgt ervoor dat de Achterhoek Agenda 2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Ze adviseert Board en Raad over de lobby en subsidies en levert hiervoor ook capaciteit.
 •  
 • Projecten worden uitgevoerd in wisselende samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving.

 

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

€ 6,58 (€ 286.354)

Overige bijdragen per inwoner

Afname op projectbasis

Kernactiviteiten van de organisatie

 • Het adequaat behartigen van de regionale belangen van de aangesloten gemeenten;
 • de bovenlokale vraagstukken in de Achterhoek effectief en efficiënt regisseren;
 • coördinatie van de strategische agenda voor de uitvoering van Achterhoek 2020 met de door de gemeenteraden geprioriteerde speerpunten.

Website / vestigingsplaats

www.achterhoek2020.nl / Doetinchem

Deelnemers

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Montferland wil per 01012017 uit de gemeenschappelijke regeling.

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen.

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden

Archiefwet, Besluit Woninggebonden subsidies en Leemtewet Stortplaatsen.

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 1.165.086 - € 193.334

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Medwerker Team Opdrachtgevers.

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Burgemeester Van Oostrum: Algemeen Bestuur

Planning behandeling begroting

Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april

Begrotingskaders

NVT

Concept

NVT

Definitief

NVT