Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers.

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek en Liemers.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • De WGR blijft nog in stand vanwege de financiële afwikkeling. De procedure om het Recreatieschap te ontmantelen is grotendeels afgerond.

 

Aandachtspunten en ontwikkelingen

  • Het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) heeft in 2014 alle activiteiten beëindigd conform het door het algemeen bestuur op 25 maart 2013 vastgesteld en op 23 september 2013 bekrachtigd Integratie- en ontmantelplan.
  • Onderdeel van het Integratie- en ontmantelplan was de overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van recreatiegebieden, het routebureau en fietspaden en overige voorzieningen. De laatste overdracht heeft in 2014 plaatsgevonden.
  • Per 1 oktober 2016 heeft het RAL geen personeel meer in dienst. Voor het afhandelen van de financiële en de personele, algemene en juridische aangelegenheden werd een overeenkomst gesloten met de gemeente Doetinchem.
  • In 2019 lopen de (personele) verplichtingen af en kan overgegaan worden tot definitieve ontmanteling.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

€ 0,00

Overige bijdragen per inwoner

€ 0,00

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten in de Achterhoek en de Liemers. Het recreatieschap is per 1 januari 2014 ontmanteld en is binnen vastgestelde kaders afgebouwd. Afgesproken is dat de gemeente Doetinchem het Dagelijks Bestuur van het RAL hierbij ondersteunt.  

Website / vestigingsplaats

www.recreatieschap.nl /Doetinchem

Deelnemers

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk Duiven, Lochem, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar en Zutphen.

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden

Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van openluchtrecreatie en toerisme.

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 3.934.564 – € 1.126.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Medewerker Team opdrachtgeverschap

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Van Haaren: Algemeen Bestuur

Planning behandeling begroting 2018

Er komt geen begroting meer

Begrotingskaders

 

Concept

 

Definitief

 

 Toelichting

--
Kwaliteit
--
Tijd
--
Geld