Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente.

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Geen.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

Niet van toepassing

Overige bijdragen per inwoner

Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Het (doen) oprichten van en/of deelneming in een of meer vennootschappen, stichtingen of andere rechtspersonen tot stichting of exploitatie van crematoria.
  • Het zorg dragen voor de continuïteit van een crematoria voorzieningen in de regio Twente en aangrenzende gebieden door het bezitten van aandelen in Crematoria Twente B.V (CT).
  • Het handhaven van de kwaliteit van de crematoria voorzieningen op minimaal het bereikte niveau.
  • Het uitoefenen van de wettelijke bevoegdheden op de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van CT B.V..

Website / vestigingsplaats

www.crematoriatwente.nl / Enschede

Deelnemers

Berkelland, Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo (O.), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet op de lijkbezorging

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden

De bevoegdheden m.b.t. de stichting en exploitatie van crematoria als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging.

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

Niet van toepassing

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Medewerker Team opdrachtgeverschap

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Bosman: Algemeen Bestuur

Planning behandeling begroting

Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april

Begrotingskaders

Dagelijks Bestuur

Concept

Algemeen Bestuur

Definitief

Raadsleden / Collegeleden

 Toelichting

Door de opening van een crematorium in Berkelland zal de betrokkenheid bij Crematoria Twente, en de winstdeling, afnemen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld