Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland.

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • De GGD heeft een inspanningsverplichting op zich genomen tot het inverdienen van de indexering. Wij willen de ontwikkeling van de inwonerbijdrage baseren op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het AB van de GGD heeft op 9 juli 2015 besloten dat de essentie van de Achterhoekse indexeringsmethode onderdeel is geworden van de systematiek. Deze essentie is: let niet alleen op prijsstijgingen, maar ook op de inkomstenkant van de gemeenten. Als er op basis van de kostenontwikkeling versus de inkomstenontwikkeling aanleiding toe is, kan het AB besluiten tot een bezuinigingsopdracht. Op verzoek van de Achterhoekse gemeenten zal er nog een bestuurlijke discussie plaats vinden over de uitvoering van de indexeringssystematiek.
  • De GGD sluit steeds beter aan bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

 

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

€ 14,00 (€ 620.957)

Overige bijdragen per inwoner

Afname op projectbasis

Kernactiviteiten van de organisatie

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland biedt actief 'Een gezond houvast' en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners.
  • GGD Noord- en Oost Gelderland doet dat voor 22 gemeenten in Noord- en Oost Gelderland.

Website / vestigingsplaats

http://www.ggdnog.nl / Warnsveld

Deelnemers

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk, Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst, Zutphen

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Gemeentewet

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden

Gemeentelijke bevoegdheden zoals deze voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 2.156.000 – € 2.687.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Adviseur sociaal domein (focus zorg en welzijn), Team opdrachtgeverschap

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Van Haaren: Algemeen Bestuur

Begrotingskaders

Algemeen Bestuur

Concept

Algemeen Bestuur

Definitief

Raadsleden / Collegeleden

 Toelichting

G
Kwaliteit

De programmabegroting is geheel in lijn met de kaders en doelen uit de uitgangspuntennota 2018 en de Bestuursagenda 2014 – 2018. Deze doelen sluiten aan bij de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

G
Tijd

Bijna alle beleidsprioriteiten uit de programmabegroting 2018 zijn gerealiseerd. Er wordt nog gewerkt aan een paar prioriteiten. Deze worden binnen afzienbare tijd nog uitgevoerd.

G
Geld