Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • • Het ECAL heeft een E-depot gerealiseerd. Dit is een digitale bewaarplaats voor permanent te bewaren digitale archiefstukken. Het doel is toekomstige waarborging van duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale archieven. In 2019 wordt het E-depot verder doorontwikkeld.

Bijdrage per strekkende meter (totaal gemeente)

€ 131,75 (€ 256.178,65)

Overige bijdragen per inwoner

Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Het beheer en aan publiek open stellen van de historische archieven van de 15 gemeenten die deelnemen aan de Samenwerkingsregeling Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Betreffende gemeentes zijn: Aalten, Berkelland, Doetinchem, Lochem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst (taken en activiteiten Streekarchivariaat en de taken van de huidige Stichting Staring Instituut), Doesburg, Rijnwaarden, Lochem, Zutphen, Westervoort, Zevenaar, Duiven en de provincie Gelderland (de taken van de huidige Stichting Staring Instituut)
  • Het beheren, verzamelen, ordenen en ontsluiten van historische informatie (gebaseerd op een wettelijke taak).
  • Een groter en breder publiek voor streekcultuur aanspreken

Website / vestigingsplaats

www.ecal.nu / Doetinchem

Deelnemers

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen, de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit

Samenwerkingsvorm

Openbaar lichaam

Toegekende bevoegdheden

Het vaststellen van verordeningen in het kader van de overgedragen archieftaak, inclusief de bevoegdheid om een verordening vast te stellen als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet.

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 34.290 - € 915.314

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

€ 91.072 - € 962.632

Coördinatie

Medewerker Team Opdrachtgevers.

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Bosman

Planning behandeling begroting

Toezending algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april 2019

Begrotingskaders

Dagelijks Bestuur

Concept

Algemeen Bestuur

Definitief

Raadsleden / Collegeleden

 Toelichting

G
Kwaliteit

Het erfgoedcentrum heeft in 2018 de taken uitgevoerd volgens de afspraken die gemaakt zijn.

G
Tijd

Het erfgoedcentrum heeft in 2018 de taken uitgevoerd volgens de afspraken die gemaakt zijn. Verantwoording wordt in maart 2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur afgelegd.
Gemeente Berkelland wordt in dit overleg vertegenwoordigd door wethouder A. Bosman

G
Geld

Het erfgoedcentrum heeft 2017 afgesloten met een negatief resultaat. Het negatieve resultaat is wel iets lager dan begroot. Het negatieve resultaat komt ten laste van de algemene reserve. We hoeven naar verwachting geen extra bijdrage te betalen.