Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking.

De gemeente biedt maatwerk voor inwoners met een chronische ziekte en/of beperking.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Dit doen we via de collectieve zorgverzekering. Voor het jaar 2017 is besloten deze zorgverzekering uit te breiden met het meeverzekeren van het eigen risico in het zwaarste pakket. In 2018 vindt uitbreiding plaats qua aantal zorgverzekeraars.Toelichting

Inwoners met een inkomen tot 130% kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering via Menzis of Salland verzekeringen. Sinds 2017 heeft de gemeente het meest uitgebreide pakket afgenomen. Op deze manier geven we lokaal invulling aan de afgeschafte landelijke regeling wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. In Berkelland maken 1538 inwoners hier gebruik van.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld