Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is.

Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Jonge mensen worden opgeleid in vakgebieden waarin daadwerkelijk werk te vinden is. We ontwikkelen samen met het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) en in de toekomst mogelijk het Werkbedrijf een regionaal netwerk om een goede verbinding te krijgen tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt. Dit doen we ook op lokaal niveau door samenwerking binnen het Platform BV Berkelland en de lokale onderwijsinstellingen. We monitoren via de cijfers van de lokale onderwijsinstellingen en (in vergelijk met) de bestandcijfers van het UWV en de SDOA of de aansluiting op de arbeidsmarkt zich verbeterd.   Toelichting

G
Kwaliteit

De projectgroep "Werkgelegenheid, School en Bedrijf "(Vanuit Platform BV Berkelland) is een onderzoek gestart over het vinden van stageplekken in de Achterhoek en met name Berkelland. In 2019 is de afronding.  Ook werd deelgenomen aan de "Zeepkistenrace". Een samenwerking tussen Assink Lyceum, bedrijfsleven en gemeente om leerlingen een praktische opdracht binnen het bedrijfsleven te laten vervullen. Als gemeente waren wij ook partner in deze opzet en hebben ook aan het traject mee gedaan. De VO - scholen binnen de gemeente Berkelland hebben weer het traject "Koekel(o)eren" samen opgepakt en de leerlingen hebben weer een "kijkje in de keuken kunnen nemen" bij de lokale bedrijven.

Op regionaal niveau is de thematafel Onderwijs en arbeidsmarkt van start gegaan (Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt is hierin opgegaan.)

G
Tijd
G
Geld

Een gedeelte van de hier begrote lasten is gebruikt voor projecten bij de activiteit. Deze houden nauw verband met elkaar.