Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten.

Bevorderen van het indienen van LEADERprojecten.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Jaarlijks maken inwoners en instellingen in Berkelland gebruik van LEADER. We faciliteren aanvragers waar mogelijk en gebruiken daarvoor ons netwerk.Toelichting

G
Kwaliteit

Er zijn  in totaal in 2018 twee Berkellandse projecten aangevraagd; Liefdespad en Kronenkamp Neede. We werken daarnaast mee aan een aantal regionale projecten; Day for change en Ark voor hoogstamboomgaarden.

G
Tijd
O
Geld

De belangrijkste afwijking is het nog niet invullen van de co-financiering voor Leader projecten in totaal is hier voor de hele periode € 477.500 beschikbaar gesteld. Op 1 januari 2018 was hiervan nog € 437.500 beschikbaar. In 2018 is voor €97.403 aan cofinanciering uitgekeerd omdat er niet meer projecten waren die voor cofinanciering in aanmerking kwamen er blijft dus een overschot van € 340.097 over in 2018. Hiertegenover staat dat we ook een lagere onttrekking doen aan de reserve.