Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Beschikbaar stellen van een starterslening voor starters om op de woningmarkt de overbrugging tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen.

Beschikbaar stellen van een starterslening voor starters om op de woningmarkt de overbrugging tussen de koopprijs en de maximale hypotheek bij banken te overbruggen.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

De starterslening is bedoeld voor de financiering van bestaande woningen tot een aankoopprijs van € 200.000. In de kleine kernen kan de lening ook ingezet worden voor de bouw van een nieuwe woning. Het landelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (www.svn.nl) verzorgt de uitvoering.Toelichting

In 2018 zijn 11 startersleningen verstrekt, met een gemiddeld bedrag van € 23.591. Opvallend is dat in 9 gevallen sprake is van 1 aanvrager. De starterslening lijkt daarmee vooral te voorzien in de financieringsbehoefte van alleenstaanden. Er zijn 7 leningen voor woningen in Eibergen verstrekt, 3 voor woningen in Neede en 1 voor een woning in Borculo. Per 31 december 2018 is het beschikbare budget nog € 750.801. Sinds de invoering van de starterslening in 2014 hebben 70 starters hier gebruikt van gemaakt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld