Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Beschikbaar stellen blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren.

Beschikbaar stellen blijverslening voor particulieren. Hiermee kunnen zij ingrijpende verbouwingen/aanpassingen aan de eigen woning financieren.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

Met de Blijverslening kunnen meer ingrijpende verbouwingen aan de eigen woning worden gefinancierd, zoals een uitbreiding op de begane grond met slaapkamer en badkamer. Het levensloopbestendiger maken draagt bij aan het langer zelfstandig blijven wonen.Toelichting

De Blijverslening is slechts één keer benut. Het is niet duidelijk waarom deze lening niet wordt benut. Gezien de vergrijzing is het levensloopgeschikter maken van woningen belangrijk om langer zelfstandig te kunnen wonen. Wellicht is er bij de doelgroep terughoudendheid om leningen aan te gaan. In 2018 hebben we de lening verschillende keren onder de aandacht gebracht, in Berkelbericht, bij de seniorenbeurs in Haarlo en bij bijeenkomsten rondom wonen. Om het geld niet onbenut te houden, is in november 1 miljoen euro overgeheveld naar de nieuwe Kluswoninglening. Deze lening loopt erg goed. In 2019 evalueren we de SVn-leningen. Belangrijk punt daarbij is hoe deze leningen het  beste kunnen bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld