Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Beschermen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum
Marijke van Haaren

Bij vergunningverlening houden we rekening met  deze waarden. Onder andere door toetsing aan het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Gelderse Groene Ontwikkelingszone (GO). We handhaven actief op deze waarden.Toelichting

  • De borging van alle landschapselementen, bossen en natuurterreinen is reeds weer gegeven op de bestemmingsplanbuitengebied plankaarten. De afstemming van de aangepaste planregels voor bos, natuur en landschapselementen is nog niet gebeurd in verband met de vertraging van het gehele proces van het bestemmingsplan buitengebied.
  • Een bedrijf heeft op verzoek van de gemeente Berkelland in 2018 met speciale software, luchtfoto's en met behulp van infrarood een overzichtskaart gemaakt van de kap van houtopstanden in geheel Berkelland . Op deze luchtfotokaart is te zien welke houtopstanden op illegale en legale zijn gekapt tot op boomkruin nivo in de periode van 2011 tot heden. De gekapte houtsopstanden kleuren dan rood. Rond de zomer van 2019 gaan we met deze kaart aan de gang.
G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld