Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Beoordelen weerstandsvermogen.

Beoordelen weerstandsvermogen.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Het weerstandsvermogen geeft aan of we de risico’s die we lopen ook kunnen betalen. Daarom proberen we van de risico’s die we lopen in te schatten hoe groot de kans is, en hoeveel het ons kost als het risico zich voordoet. Op die manier maken we een inschatting van het vermogen dat wij nodig hebben om de risico’s die we lopen te kunnen betalen.Toelichting

In 2018 hebben zich geen risico's voorgedaan die niet afgedekt zijn. De kosten van Wmo en Jeugdzorg zijn opnieuw gestegen, maar worden in 2018 nog gedekt uit de reserve nadelen decentralisaties. Op dit moment zien we geen reden om de geïnventariseerde risico's voor 2019 aan te passen.

Als we de algemene reserve van € 37.580.643 relateren aan de risico's die we voor 2019 hebben geïnventariseerd van € 6.825.167 dan komt het weerstandsvermogen uit op 5,5. Dit is uitstekend.

G
Kwaliteit
--
Tijd
--
Geld