Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Bedrijfsvoeringskosten.

Bedrijfsvoeringskosten.
Portefeuillehouder
Joost van OostrumToelichting

O
Geld

De bedrijfvoeringskosten moeten ook bezien worden in combinatie met de loonkosten van dit programma. Als we dat doen dan zien we dat er een voordeel is van ongeveer € 400.000. Dit voordeel ontstaat voor ongeveer de helft doordat de inhuur van personeel minder in beslag heeft genomen dan de vrijvallende loonkosten door niet ingevulde vacatures. De rest van het resultaat is het gevolg van lagere juridische kosten en lagere lasten voor onderhoud en ict.