Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma.

Alle kleine kernen en Neede hebben een dorpsvisie met uitvoeringsprogramma.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Maikel van der Neut

We onderhouden actief contacten met dorpsorganisaties.  We volgen samen met de dorpsorganisatie het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. We stimuleren inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen in en voor hun leefomgeving.Toelichting

G
Kwaliteit

De kleine kernen hebben een dorpsvisie/uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt er met alle kleine kernen een woonvisie opgesteld met bijbehorende actiepunten. In 2018 hebben bijna alle kleine kernen het woonvisie traject afgerond. Bij de kernen Noordijk en Haarlo worden de dorpsvisies daarna geactualiseerd mede op basis van de uitkomsten van het woonvisietraject. Bij de kern Neede is er nog geen sprake van een dorpsvisie. Wel zijn er een aantal onderwerpen in het kader van het wijkgericht werken met de gemeenschapsraad opgepakt en gaan we verder met de gemeenschapsraad in gesprek over de uitkomsten van en actiepunten uit het onderzoek van Companen.

G
Tijd
O
Geld

Er zijn op deze activiteit huurinkomsten begroot. Deze huurinkomsten zijn echter ergens anders verantwoord.