Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).

Afspraken maken over dienstverlening met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink
Joost van Oostrum

Aandachtspunten en ontwikkelingen

  • De overeenkomst met het GBT is aangegaan per 1 januari 2016 en geldt in eerste instantie tot 1 januari 2021. Daarna volgt stilzwijgende verlenging van nog eens vijf belastingjaren. Daarna geldt een stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd. Voor iedere periode zijn opzegtermijnen afgesproken.
  • In de FUO (fiscale uitvoeringsovereenkomst) met het GBT is een bedrag van € 623.400,00 opgenomen voor structurele, jaarlijkse kosten.
  • Jaarlijks wordt de FUO aangepast naar de werkelijke aantallen

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

€ 623.400,00

Overige bijdragen per inwoner

Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Heffen en invorderen van aanslagen gemeentelijke belastingen.
  • Het vaststellen van de WOZ waarden (wet Waardering Onroerende Zaken).
  • Het voeren van bezwaar- en beroepszaken tegen gemeentelijke heffingen en tegen de Wet Onroerende Zaken.

Coördinatie

Medewerker Team opdrachtgeverschap

Bestuurszetel

Niet van toepassing

Website

www.gbtwente.nl

 Toelichting

G
Kwaliteit

De afspraken over de dienstverlening met het GBTwente lopen goed.

Met ingang van 1 januari 2018 is de reclamebelasting toegevoegd aan de heffing en invordering door het GBTwente.

In de loop van 2019 zal de FUO (fiscale uitvoerings overeenkomst) worden aangepast.  Dit komt o.a. door het invoeren van de reclamebelasting, het wijzigen van de Wet Woz (van m2 naar m3)

G
Tijd
O
Geld

Door de uitbetaling van de teruggave OZB zullen de kosten die het GBTwente ons in 2018 in rekening brengt hoger zijn dan in 2017.

Ook zal het GBTwente door een wijziging van de wetgeving inzake de Wet WOZ in 2018 beginnen met het omzetten van de WOZ waarde in m2 naar m3. Dit brengt ook extra kosten met zich mee.

Het invoeren van de reclamebelasting brengt ook extra kosten met zich mee.  Deze perceptiekosten brengen wij in rekening bij de Stichting Ondernemersfonds Berkelland.