Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Actualiseren Regionaal Programma Bedrijventerreinen

Actualiseren Regionaal Programma Bedrijventerreinen
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

In overleg met gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre streven we naar een gezamenlijke visie op verantwoorde ontwikkeling van bestaande plannen.Toelichting

G
Kwaliteit

Op dit moment loopt het proces rondom een nieuw RPW. De bouwstenenrapportage is in concept gereed. Op basis hiervan zal een nieuw RPW op worden gesteld.

G
Tijd

RPW wordt opgesteld aan de hand van de bouwstenenrapportage. Tijdspad is afhankelijk van bestuurlijk proces. We sturen aan op eerst helft 2019.

G
Geld

Kosten worden gedeeld met de provincie Gelderland. Overige kosten worden gedeeld door de 7 Achterhoekse gemeenten. De kosten per gemeente zijn gering.