Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen.

Aandeelhouderschap van Vitens N.V. goed uitoefenen.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Geen

Aandelen

24.034 aandelen van € 1,00

Geschat dividend

€ 50.000

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Het leveren van drinkwater tegen lage operationele kosten.
  • Internationaal is Vitens betrokken bij de drinkwatervoorziening van nog eens ruim 20 miljoen mensen, overal ter wereld.

Website / vestigingsplaats

www.vitens.nl / Zwolle

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 526.300.000 – € 1.223.800.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 € 525.700.000 – € 1.233.900.000

Coördinatie

Financieel beleidsmedewerker Team financiën

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Teselink: Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering

Begrotingskaders

NVT

Concept

NVT

Definitief

NVT

 Toelichting

De winst van Vitens valt iets lager uit dan in 2016. Dit leidt ook tot een lichte daling van het dividend. Het gaat om een daling van € 0,06 per aandeel. Ondanks deze daling krijgen we nog € 79.000 aan dividend van Vitens. €49.000 meer dan begroot. Toch is  dit geen reden om de raming voor het dividend van Vitens te verhogen in de meerjarenbegroting. Door wettelijke voorschriften verwacht Vitens dat het dividend per aandeel de komende jaren zal dalen naar € 0,99 cent per aandeel. Voor 2017 was dat € 3,30 per aandeel. Via de voorjaarsnota hebben we dit verwerkt in de begroting 2018

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld