Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Aandeelhouderschap van Twence goed uitoefenen.

Aandeelhouderschap van Twence goed uitoefenen.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Aandachtspunten en ontwikkelingen

  • Dividend wordt uitgekeerd op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2005 van de voormalige gemeente Neede.
  • De Regio Twente heeft besloten dat Twence aan de gemeenten € 80.000.000 uitkeert. Twence keert eerst als basis € 2.500.000 dividend uit. Aanvullend wordt in 10 jaar om te beginnen in 2009 € 80.000.000 uitgekeerd. Kan dit niet in 10 jaar, dan in een langere periode. Voor de gemeente Berkelland betekent dit bij een periode van 10 jaar ongeveer € 130.000 per jaar.

Aandelen

14.282 aandelen

Geschat dividend

€ 150.000 (inclusief de tijdelijke uitkering van € 130.000 tot 2019)

Kernactiviteiten van de organisatie

Afvalverwerking en energielevering.

Website / vestigingsplaats

www.twence.nl / Hengelo ov

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 126.072.000 – € 149.737.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 € 126.072.000 – € 149.737.000

Coördinatie

Taakveldverantwoordelijke afval, Team opdrachtgeverschap

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Teselink

Begrotingskaders

NVT

Concept

NVT

Definitief

NVT

 Toelichting

G
Kwaliteit

In het voorjaar van 2017 hebben de aandeelhouders van Twence ingestemd met de toetreding van Stadt Münster als aandeelhouder. Vanwege verschillen in Duitse en Nederlandse wetgeving is een aandeelhouderschap van Stadt Münster nu nog niet mogelijk. Om die reden zijn we eind 2018 samen met een aantal aandeelhoudende gemeenten in Twence een communale samenwerking met Stadt Münster aangegaan. Dit is een noodzakelijke tussenstap om Stadt Münster in de toekomst aandeelhouder van Twence te laten worden.

G
Tijd
G
Geld

Twence heeft meer winst gemaakt dan verwacht. Hierdoor keert Twence meer dividend uit. Wij ontvangen  € 51.300 regulier dividend van Twence. Daarnaast ontvangen we € 28.400 als vergoeding voor een borgstelling aan Twence en € 139.646 als extra dividend dat Twence uitkeert aan de Regio Twente voor de uitvoering van de Agenda voor Twente. In totaal krijgen we €40.000 meer inkomsten van Twence. Dit hebben we via de voorjaarsnota verwerkt in de begroting 2018.