Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen.

Aandeelhouderschap van Gebiedsonderneming Laarberg B.V. goed uitoefenen.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • De regio Achterhoek werkt aan een nieuw Regionaal Programma Werklocaties. Daarbij wordt het bestaande aanbod aan bedrijventerreinen afgezet tegen de verwachte vraag, waar mogelijk ingedeeld in werkmilieus. De provincie toetst de uitbreiding van de bestaande harde plancapaciteit straks aan het RPW. Een eventueel overschot aan regionale capaciteit heeft mogelijk gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein.
  • De grondverkoop is mede afhankelijk van economische omstandigheden. De bestaande capaciteit is nagenoeg geheel uitgegeven. Een nieuw bestemmingsplan voor circa 15 ha is in voorbereiding.
  • De afwikkeling van verkeersstromen via de Deventer Kunstweg is aandachtspunt.
  • Binnen het bedrijventerrein is een historische Circumvallatielinie gelegen. Over de financiële consequenties hiervan moeten met de gemeente Oost Gelre nog afspraken worden gemaakt.

Aandelen

€ 9.000 (90 aandelen van € 100)

Geschat dividend 2018

Nihil

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Ontwikkelen van Regionaal bedrijventerrein Laarberg

Website / vestigingsplaats

www.laarberg.nl / Lichtenvoorde

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

 € 18.665 - € 14.941

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

€ 18.497 - € 19.838

Coördinatie

Planeconoom Team projecten

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Teselink

Begrotingskaders

Directie

Concept

Directie

Definitief

Vergadering van Aandeelhouders

 Toelichting

G
Kwaliteit
--
Tijd
--
Geld