Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Aandeelhouderschap van BNG Bank goed uitoefenen.

Aandeelhouderschap van BNG Bank goed uitoefenen.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Geen

Aandelen

305.877 aandelen van € 2,50

Geschat dividend 2018

€ 400.000

Kernactiviteiten van de organisatie

  • BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers.
  • BNG verleent financiële diensten op maat voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, provincies en andere decentrale overheidsinstellingen.

Website / vestigingsplaats

www.bng.nl / Den Haag

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 4.486.000.000 – € 149.494.000.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

€ 4.953.000.000 – € 135.056.000.000

Gerealiseerd resultaat

€ 393.000.0000

Coördinatie

Financieel beleidsmedewerker Team financiën

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Teselink: Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering

Begrotingskaders

NVT

Concept

NVT

Definitief

NVT

 Toelichting

De nettowinst van de BNG steeg in 2017 met 6,5% naar € 393 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gunstige tarieven voor herfinanciering en door het wegvallen van krediet- en liquiditeitsopslagen op rentedragende waardepapieren. Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank heeft daaraan bijgedragen. De hogere winst leidt ook tot een hoger dividend. Daarnaast stelt de BNG voor om ook het uit te keren deel van de winst te verhogen van 25% naar 37,5%. Deze beide ontwikkelingen leiden ertoe dat wij ongeveer € 773.000 aan dividend krijgen. Dat is € 573.000 meer dan begroot. Dit hebben we via de voorjaarsnota verwerkt in de begroting 2018.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld