Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen.

Aandeelhouderschap van Alliander N.V. goed uitoefenen.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Geen.

Aandelen

633.991 aandelen van € 2,00

Geschat dividend 2018

€ 350.000

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Activiteiten in het kader van het wettelijke netbeheer zoals aanleg en onderhoud van elektriciteits- en gasnetwerken.
  • Activiteiten die voor de klant logischerwijs bij regulier netbeheer behoren, zoals levering, installatie en beheer van trafo’s en meters.
  • Activiteiten in de vrije markt, die kernversterkend werken zoals het ontwerpen, aanleggen en beheren van complexe infrastructuren (Liandon).

Website / vestigingsplaats

www.alliander.com / Arnhem

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

€ 3.864.000.000 – € 1.778.000.000

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 € 3.942.000.000 – € 1.989.000.000

Coördinatie

Financieel beleidsmedewerker Team financiën

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Teselink: afgevaardigde aandeelhoudersvergadering

Begrotingskaders

NVT

Concept

NVT

Definitief

NVT

 

 Toelichting

Alliander heeft in 2017 € 79.000.000 minder winst gemaakt dan in 2016. Dit is vooral het gevolg van de eenmalige opbrengst in 2016 van de verkoop van Endinet aan Enexis. Het resultaat op de voortgezette bedrijfsactiviteiten was € 74.000.000 hoger. Het hogere resultaat is vooral het gevolg van de hogere gereguleerde tarieven. Het lagere resultaat leidt ook tot een lager dividend ten opzichte van 2016. Desondanks ontvangen we € 424.000 aan dividend €124.000 meer dan begroot. Dit hebben we via de voorjaarsnota 2018 verwerkt in de begroting.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld