Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Aandeelhouderschap van AGEM goed uitoefenen.

Aandeelhouderschap van AGEM goed uitoefenen.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • De AGEM faciliteert het opzetten van energie-coöperaties.
  • AGEM en Achterhoek Duurzaam Verbouwen ontwikkelen het verduurSaam energieloket verder.

Aandelen

Geen

Geschat dividend 2018

Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie

Advies, kennisbundeling, energieproductie en levering

Website / vestigingsplaats

www.agem.nu / Doetinchem

Eigen vermogen – vreemd vermogen 01. 01

 

Eigen vermogen – vreemd vermogen 31.12

 

Coördinatie

Medewerker Team Opdrachtgevers

Bestuurzetels Wethouder / Burgemeester

Wethouder Teselink

Begrotingskaders

Dagelijks Bestuur

Concept

Algemeen Bestuur

Definitief

Commissie/Raadsleden

 Toelichting

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan in 2017.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld