Samen veilig

Veilig zijn in Berkelland? Daar zorgen we samen voor!

Wat speelt er?

  • Berkelland is een veilige gemeente om in te wonen (zie onder andere www.ad.nl/misdaadmeter). Dat willen we graag zo houden. Toch hebben onze inwoners te maken met gevoelens van onveiligheid en is er binnen onze gemeente sprake van criminaliteit en ondermijnende activiteiten.
  • Ondermijnende activiteiten zijn activiteiten waarbij er sprake is van vermenging van de ‘onderwereld’ met de ‘bovenwereld’. Voorbeelden daarvan zijn wietplantages op zolderkamers of in boerenschuren, “mensenhandelaren” die mensen laten wonen in slechte woonsituaties en overlast gevende hangjongeren die inwoners of buurten intimideren zodat deze geen actie durven te ondernemen. Berkelland onderneemt nu al actie samen met onze inwoners en bedrijven, want ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal!
  • Berkelland is een uitgestrekte plattelandsgemeente. Dat betekent dat de aanrijdtijden voor onze hulpdiensten altijd ‘onder druk’ staan. Tegenwoordig zijn er gelukkig veel mogelijkheden om een eventuele brand vroeg te ontdekken en zelf (preventieve) maatregelen te nemen. Zo kunnen we ook voorkómen dat een calamiteit op een persoonlijke ramp uitdraait.
  • High impact crimes (HIC), zoals woning- en schuurinbraken en overvallen, hebben een grote impact op het slachtoffer, zijn directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. We willen deze criminaliteit in zowel het buitengebied als de kernen verminderen.

Speerpunt

Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners.

Wat gaan we daar voor doen?

Geen ruimte voor ‘ondermijning’.

Wat gaan we daar voor doen?

Verminderen criminaliteit in buitengebied en kernen.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
090.010 Brandveilig wonen -2.114 -2.210 -2.686 -2.752 -2.752 -2.752
090.020 Handhavingsbeleid 0 -2 -2 -2 -2 -2
090.500 Loonkosten programma Samen veilig -78 -129 -107 -107 -107 -107
Rente en afschrijving van het programma Integrale Veiligheid -2 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -2.194 -2.341 -2.796 -2.862 -2.862 -2.862
Baten
090.010 Brandveilig wonen 0 0 0 0 0 0
090.020 Handhavingsbeleid 15 0 0 0 0 0
Totaal Baten 15 0 0 0 0 0

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Integraal Veiligheidsplan (2014-2018) 2014
Integriteitsbeleid  2016
Handhavingsplan en Raadsbesluit Openbare ruimte 2016 2016

Beleidsindicatoren

Indicator Eenheid Regio Periode Waarde Bron Beschrijving
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners Berkelland 2016 0,6 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2017 0,5
2018 0,3
Nederland 2016 2,3
2017 2,2
2018 2,2
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners Berkelland 2016 2 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
2017 1,7
2018 1,2
Nederland 2016 3,3
2017 2,9
2018 2,5
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners Berkelland 2016 2,9 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging en mishandeling)
2017 3,3
2018 3,5
2019 -
Nederland 2016 5,3
2017 5
2018 4,8
2019 4,9
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners Berkelland 2016 3 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
2017 3,3
2018 3
2019 4,5
Nederland 2016 5,6
2017 4,8
2018 5,4
2019 6,3