Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Cultuur is van iedereen

Cultuur beleef je in Berkelland

Wat speelt er?

  • Cultuur is kunst, muziek, toneel, archeologie, monumenten, media, musea, beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar beleven en hoe we naar dingen kijken.
  • Alle inwoners van Berkelland hebben te maken met cultuur, als maker, toeschouwer, volger of deelnemer. Ze zorgen samen voor een groot aanbod aan culturele activiteiten.
  • Om dit allemaal toekomstbestendig te maken moeten we (door)ontwikkelen. Er ontbreekt daarvoor een samenhangende visie. Zo’n visie willen we samen met alle betrokkenen maken. Dat moet ervoor zorgen dat we effectiever en duurzamer samen gaan werken aan gemeenschappelijke doelen; lokaal en regionaal.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
Subsidiëren musea 0 -87 -87 -87 -87 -87
We subsidiëren de Bibliotheek Oost Achterhoek 0 -595 -595 -595 -595 -595
We ondersteunen de (vrijwilligers van de) Dorpsböke 0 -35 -35 -35 -35 -35
We maken een cultuurnota met uitvoeringsprogramma 0 -17 -32 -32 -32 -32
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers 0 -256 -256 -256 -256 -256
Instandhouden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten 0 -85 -85 -85 -85 -85
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden 0 -195 -195 -195 -195 -195
Loonkosten van het programma Cultuur 0 -219 -219 -219 -219 -219
Rente en afschrijving van het programma Cultuur 0 -8 -8 -8 -8 -8
Cultuureducatie basisonderwijs 0 -235 -235 -235 -235 -235
Totaal Lasten 0 -1.732 -1.748 -1.748 -1.748 -1.748
Baten
We subsidiëren de Bibliotheek Oost Achterhoek 0 5 5 5 5 5
Instandhouden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 0 5 5 5 5 5

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Cultuurvisie 2008
Beleidsvisie Bibliotheek Oost-Achterhoek 2015
Beleidskader Muziek-, Kunst- en Cultuuronderwijs 2018