Cultuur is van iedereen

Cultuur beleef je in Berkelland

Wat speelt er?

  • Cultuur is kunst, muziek, toneel, archeologie, monumenten, media, musea, beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar beleven en hoe we naar dingen kijken.
  • Alle inwoners van Berkelland hebben te maken met cultuur, als maker, toeschouwer, volger of deelnemer. Ze zorgen samen voor een groot aanbod aan culturele activiteiten.
  • Om dit allemaal toekomstbestendig te maken moeten we (door)ontwikkelen. Er ontbreekt daarvoor een samenhangende visie. Zo’n visie willen we samen met alle betrokkenen maken. Dat moet ervoor zorgen dat we effectiever en duurzamer samen gaan werken aan gemeenschappelijke doelen; lokaal en regionaal.

Speerpunt

Een samenhangende cultuur- en erfgoedvisie met uitvoeringsprogramma.

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meer JB 2021 Meer JB 2022 Meer JB 2023
Lasten
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke -35 -35 -35 -35 -35 -35
080.020 Subs div lokale culturele act -515 -538 -516 -516 -516 -516
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs -591 -595 -595 -595 -595 -595
080.050 Gemeentelijke monumenten -215 -141 -85 -85 -85 -85
080.060 Erfgoed centrum -230 -256 -256 -256 -256 -256
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma -15 -17 -32 -32 -32 -32
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen -173 -219 -219 -219 -219 -219
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen -14 -8 -8 -8 -8 -8
Totaal Lasten -1.788 -1.809 -1.748 -1.748 -1.748 -1.748
Baten
080.020 Subs div lokale culturele act 12 24 0 0 0 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs 0 5 5 5 5 5
080.050 Gemeentelijke monumenten 68 14 0 0 0 0
Totaal Baten 80 43 5 5 5 5

Beleidskaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders Vastgesteld
Cultuurvisie 2008
Beleidsvisie Bibliotheek Oost-Achterhoek 2015
Beleidskader Muziek-, Kunst- en Cultuuronderwijs 2018