Meer
Publicatiedatum: 11-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Financiering

Financiering

'Geld lenen kost geld!'

Wat speelt er?

Regelgeving.
De wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) verplicht gemeenten richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de gemeentelijke geldstromen en de risico’s die daaraan zijn verbonden (= treasury). Wij hebben dit gedaan in ons treasurystatuut.

 

Algemene ontwikkelingen (Rentevisie).
In het treasurystatuut zijn de randvoorwaarden voor het gemeentelijk beleid opgenomen.
Een belangrijk onderdeel hiervan is het verwachte en werkelijke verloop van de rente. Op grond van de huidige inzichten verwachten wij een laag blijvende rentestand.

 

Gemeentefinanciering.
Wij proberen de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke (rente)kosten aan te trekken en tegelijkertijd risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. De verwachting is dat we in 2020 geen langlopende leningen aantrekken,

Speerpunten

Beperken van de risico's op het te lenen en uit te lenen geld.

Wat willen we bereiken?

  • Het risico op lastenstijging door rentestijging minimaliseren.
  • Een zo hoog mogelijk rendement op ons bestaande geld.