Bedrijfsvoering

Berkelland goed georganiseerd!

Wat speelt er?

 • Organisatie(ontwikkeling)
  In 2020 worden verdere stappen gezet in het (meerjarige) ontwikkelingstraject van de organisatie. Onder meer door het verbeteren en professionaliseren van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie en te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en teams.
 • Personeel
  Onze medewerkers zijn ons belangrijkste ‘kapitaal’. De uitvoering van het collegeprogramma is immers vooral mensenwerk. Investeren in de samenleving gaat hand in hand met investeren in de organisatie en de medewerkers.
  Om de gemeentelijke ambitie waar te maken wordt ingezet op “talent”. Talent vinden en binnenhalen. Maar ook talent (onder)houden en het aantrekkelijk maken om zich langdurig met Berkelland te verbinden. In dit verband noemen we drie dominante thema’s van personeelsbeleid: duurzame inzetbaarheid, leren & ontwikkelen en kwaliteit.
 • Financiën
  Met de ontwikkeling van de organisatie, ontwikkelt zich ook de behoefte aan andere en soms meer ondersteuning, informatie en control. Via inventarisatierondes met bestuur, management en programmamanagers is de behoefte in beeld gebracht. Ook de adviezen van de auditcommissie zijn hierbij betrokken. Dit heeft geresulteerd in een planmatige aanpak om de financiële functie van de organisatie te versterken. Vanzelfsprekend worden ook de opbrengsten van evaluatie van de P&C cyclus die in het laatste kwartaal van 2019 plaatsvindt, hierin verwerkt. Het plan is getoetst door een externe partij. Een deel van deze acties is al in 2019 gestart en een deel wordt in 2020 geëffectueerd.
 • ICT en informatievoorziening
  De vervanging van ICT middelen is gericht op het faciliteren van onderlinge samenwerking en sociale innovaties door de inrichting van flexibele ICT werkplekken, het versterken van mobiliteit en bereikbaarheid, en het verbeteren van inzicht in beschikbaarheid.

  In 2019 startten we een samenwerking met Achterhoekse gemeenten om samen met en van elkaar te leren en versnelling aan te brengen in data/analyse. In 2020 kan een gezamenlijk platform van gemeenten ontstaan, dat gemeenten ondersteunt en stimuleert bij het beter benutten van beschikbare data als onderbouwing van adviezen en beslissingen. Door beter en slimmer te werken is de verwachting dat dit ook tot besparingen op maatschappelijke thema’s kan leiden.

  In 2019 is de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem afgerond. Vanaf begin 2020 is dit systeem in gebruik. Digitalisering van het bestuurlijke besluitvormingsproces tot aan het college en het proces melding openbare ruimte (MOR) zijn hierbij aandachtspunten.
 • Privacy en informatieveiligheid
  In 2020 wordt de nodige aandacht gegeven aan het bijhouden van de kennis op het terrein van de privacy. Regelmatig zullen wij aandacht vragen voor het onderwerp privacy en iBewustzijn op het interne communicatieplatform PLEK.

Speerpunt

Gegevensbescherming.

Wat gaan we daar voor doen?

Een organisatie die is toegerust voor de taak die gesteld is.

Wat gaan we daar voor doen?

Een moderne ICT en informatievoorziening.

Wat gaan we daar voor doen?

(Financieel) in control.

Wat gaan we daar voor doen?