Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura)
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura)

Voorbeelden hiervan zijn: Ondersteuning Thuis, huishoudelijke hulp en begeleiding, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.Toelichting

Op het moment van schrijven is het nog te vroeg om een prognose van de kostenontwikkeling Wmo in 2018 te geven. De voorlopige jaarcijfers 2017 (Wmo/Jeugd) zijn momenteel wel bekend. De hogere uitgaven in het sociaal domein zijn deels een gevolg van autonome ontwikkelingen en werken als gevolg daarvan door in het meerjarenperspectief. Bij de Najaarsnota 2018 zal een nadere duiding worden gegeven van het te verwachten financiële effect in 2018.

G
Tijd
O
Geld