Meer
Publicatiedatum: 25-07-2019

Inhoud

Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura)
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura)

Voorbeelden hiervan zijn: Ondersteuning Thuis, huishoudelijke hulp en begeleiding, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.Toelichting

Aanpassing HHT-regeling
Door het aanpassen van de HHT regeling waardoor deze alleen voor de mantelzorgers beschikbaar is, wordt er een groter beroep gedaan op Huishoudelijke Hulp en Ondersteuning Thuis. Op dit moment wordt ingeschat dat het om een bedrag van € 400.000 gaat.

Tarieven
Door aanpassingen van de tarieven nemen de lasten voor Huishoudelijke Hulp en Ondersteuning Thuis toe. Naar verwachting is hier een bedrag van € 300.000 mee gemoeid.

Abonnementstarief
Door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de tariefstijgingen nemen de lasten toe. Er is een extra budget nodig van € 300.000.

Eigen bijdrage
We verwachten minder eigen bijdragen van inwoners van € 75.000.

Bovenstaande effecten zijn structureel en ook meegenomen in de Perspectiefnota.

G
Kwaliteit
G
Tijd
R
Geld