Samenwerkingspartijen

Samenwerkingspartijen

"Partijen waarmee we samenwerken en hun kernactiviteiten"

Speerpunten

Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Goede dienstverlening door samenwerking

Wat willen we bereiken?

 • Regio Achterhoek: Een krachtige samenwerking tussen ondernemers, organisaties en overheden (de drie O’s) voor een vitale Achterhoek.
 • GGD Noord- en Oost Gelderland: Een goede uitvoering van de taken op het terrein van volksgezondheid die van de GGD verwacht mogen worden.
 • Recreatieschap Achterhoek en Liemers: Liquidatie van het Recreatieschap.
 • Sociale Dienst Oost Achterhoek: Zoveel mogelijk mensen aan betaalde arbeid helpen.
 • Stadsbank Oost-Nederland: Zo min mogelijk inwoners in de schulden
 • Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland: Voldoende brandweerzorg en een goed functionerende (geneeskundige) hulpverlening bij ongevallen en rampen.
 • Openbaar Lichaam Crematoria Twente: Crematiemogelijkheden dichtbij Berkelland.
 • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: Goed beheer van historische archieven en het versterken van de rol van historisch materiaal.
 • Omgevingsdienst Achterhoek: Goede vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu en de beschikbaarheid van adviseurs voor Wabo specialismen (waaronder bodem-, geluids- en constructieadvies)
 • Openbaar Lichaam vuilverwerking Noord Oost Achterhoek: Overdracht van de stortplaats Bellegoor aan de provincie Gelderland.
 • N18: Realiseren van de nieuwe N18 tussen Enschede en Groenlo.
 • Stichting Hambroek: Het realiseren van het recreatiegebied Hambroek.
 • Euregio: Grensoverschrijdende samenwerking (bijvoorbeeld bij subsidieverzoeken)
 • ZOOV: Het aanbieden van een geïntegreerd systeem van aanvullend Openbaar Vervoer voor iedere inwoner, en het aanbieden van de Wmo-vervoersvoorziening en het leerlingenvervoer.
 • Leisurelands: Het in stand houden van het recreatiegebied Hambroek.
 • Stichting Achterhoek Toerisme: Een terugkeer in de top 10 van de populairste Nederlandse vakantieregio's
 • Bestuurlijke Begeleidingsgroep Beekvliet - Stelkampsveld: Een structuurverbetering voor de landbouw.
 • P10: Een sterk geluid vanuit plattelandsgemeenten naar hogere overheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Goede dienstverlening door andere partijen

Wat willen we bereiken?

 • Gemeentelijk belastingkantoor Twente: Een goede uitvoering van de taken die verband houden met het opleggen en innen van gemeentelijke belastingen.

Wat gaan we daarvoor doen?