Programmabegroting 2019

Klik voor meer documenten op de Meer-knop rechts in beeld >>

Voor u ligt de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Deze programmabegroting is gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen investeren in Berkelland’, het collegeprogramma 2018-2022 en de Perspectiefnota 2018.

In de gemeente Berkelland is het goed toeven! De omgeving is prachtig en er is een goed aanbod van voorzieningen in de gemeente en directe omgeving. We zijn trots op de dynamiek van het platteland en het eigen karakter van de vier grote en de zeven kleine kernen. En we zijn vooral trots op de grote betrokkenheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers. Zij laten op veel terreinen zien dat zij heel goed in staat zijn om de eigen leefomgeving mooier, fijner, gezonder en duurzamer te maken.
De gemeente geeft ruimte en vertrouwen en helpt om deze samenleving te behouden en te versterken.

‘De samenleving voorop’ is de rode draad in alle programma’s van de begroting:

De begroting 2019 is sluitend. Het tekort binnen het sociaal domein dekken we uit de reserve die we daarvoor hebben opgebouwd.
Ook andere reserves zijn goed gevuld. Zó goed dat we wat kunnen teruggeven en extra kunnen investeren in de samenleving op het gebied van:
- wijk- en kerngericht werken
- transformatie woningmarkt
- sloopfonds woningen
- asbestfonds
- transformatie sociaal domein
- duurzaamheid en energie
- vitale winkelcentra
- groen: extra onderhoud en klimaataanpassing
- kwaliteit wegen buitengebied

Activiteiten bij mij in de buurt