Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Heffen Leges
Portefeuillehouder
Teselink Gerjan

Heffen Leges

  • Voor 2019 verhogen we de tarieven met 2,4% inflatiecorrectie.

De opbouw van de tarieven en de verwachte opbrengst per titel staan in onderstaande tabel

Hoofdstuk   Taakveld Toe te rekenen lasten Overhead Totaal lasten Baten Dekking in %
Titel 1 Algemene dienstverlening            
1 Burgerlijke stand Taakveld Burgerzaken 71.226 11.425 82.651 40.000 48%
2 Reisdocumenten Taakveld Burgerzaken 371.948 129.563 501.511 351.000 70%
3 Rijbewijzen Taakveld Burgerzaken 153.810 79.852 233.662 212.000 91%
4 Verstrekkingen uit basisregistratie personen Taakveld burgerzaken 18.930 9.482 28.412 30.000 106%
5 Verstrekkingen uit het kiezersregister Taakveld Burgerzaken          
6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Taakveld Burgerzaken          
7 Bestuursstukken Taakveld overhead          
8 Vastgoedinformatie Taakveld burgerzaken 39.044 9.634 48.678 21.000 43%
9 t/m 19 Diversen Taakveld Openbare orde en veiligheid 5.000 1.000 6.000 9.000 150%
  Subtotaal   659.958 240.956 900.914 663.000 74%
               
Titel 2 Omgevingsvergunning Taakveld Wonen en bouwen 1.717.452 170.900 1.888.352 794.476 42%
               
Titel 3 Dienstverlening   18.930 1.000 19.930 6.000 30%
  Totaal   2.396.340 412.856 2.809.196 1.463.476 52%