Meer
Publicatiedatum: 25-07-2019

Inhoud

Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV.

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Inzicht verkrijgen in lange termijn ontwikkelingen rond ZOOV op Maat.
  • Productontwikkeling van ZOOV op Maat.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

 

Overige bijdragen per inwoner

Het door ZOOV voor Berkelland te verzorgen taxivervoer (WMO, WSW en Leerlingenvervoer) is geraamd op € 1.155.000

Kernactiviteiten van de organisatie

Het aanbieden van een geïntegreerd systeem van aanvullend Openbaar Vervoer (OV) voor iedere inwoner en de Wmo-vervoervoorziening voor mensen met een beperking en het leerlingenvervoer (per augustus 2017).

Coördinatie

Team Opdrachtgevers (waarbij het inhoudelijke deel voor de medewerkers Wmo, WSW en leerlingenvervoer is).

Bestuurszetel

Wethouder Bosman in stuurgroep Basismobiliteit (gelinkt aan Poho Mobiliteit)

Website

www.zoov.nl

 Toelichting

In 2018 heeft het eerste klanttevredenheidsonderzoek ZOOV op maat plaatsgevonden. Hiermee is in oktober 2018 gestart en sindsdien zijn 310 reizigers benaderd. Hiervan hebben er 132 meegewerkt aan het onderzoek. Alle reizigers die mee hebben gewerkt geven aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de dienstverlening van ZOOV. Ook geven alle reizigers aan dat ze ZOOV zouden aanbevelen bij vrienden of familie. Verder was het vervoer door ZOOV op maat in 2018 gemiddeld 95% van de tijd op tijd. De wachttijd voordat klanten geholpen werden bij het callcenter lag bijna het hele jaar boven de norm van 25 seconden. Dit werd veroorzaakt door het niet goed lopende vervoer in andere regio's, die gebruik maken van hetzelfde callcenter. In 2018 zijn er al acties ingezet om de wachttijd terug te dringen, waar ook in 2019 verder op ingezet wordt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld