Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV.
Portefeuillehouder
Bosman Anjo

Deelnemen in het samenwerkingsverband ZOOV.

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Inzicht verkrijgen in lange termijn ontwikkelingen rond ZOOV op Maat.
  • Productontwikkeling van ZOOV op Maat.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

 

Overige bijdragen per inwoner

Het door ZOOV voor Berkelland te verzorgen taxivervoer (WMO, WSW en Leerlingenvervoer) is geraamd op € 860.000

Kernactiviteiten van de organisatie

Het aanbieden van een geïntegreerd systeem van aanvullend Openbaar Vervoer (OV) voor iedere inwoner en de Wmo-vervoervoorziening voor mensen met een beperking en het leerlingenvervoer (per augustus 2017).

Coördinatie

Team Opdrachtgevers (waarbij het inhoudelijke deel voor de medewerkers Wmo, WSW en leerlingenvervoer is).

Bestuurszetel

Wethouder Bosman in stuurgroep Basismobiliteit (gelinkt aan Poho Mobiliteit)

Website

www.zoov.nl

 Toelichting

G
Geld

Tot op heden zijn er nog geen nota's binnen gekomen over 2018.