Programmabegroting 2022

Voor u ligt de begroting 2022.

Met het bespreken en vaststellen van deze begroting door de gemeenteraad worden de jaarlijkse kaders bepaald waarbinnen het college de realisatie van de bestuurlijke ambities op zich neemt. Daarmee is de begroting 2022 een vertaling van het collegeprogramma zoals dat in 2018 is vastgesteld en een uitwerking van de meerjarige financiële kaders die in de Perspectiefnota zijn bepaald.

Activiteiten bij mij in de buurt