Programmabegroting 2021

Klik voor meer documenten op de Meer-knop rechts in beeld >>

Voor u ligt de begroting 2021.

Met het bespreken en vaststellen van deze begroting door de gemeenteraad worden de jaarlijkse kaders bepaald waarbinnen het college de realisatie van de bestuurlijke ambities op zich neemt. Daarmee is de begroting 2021 een vertaling van het collegeprogramma zoals dat in 2018 is vastgesteld en een uitwerking van de meerjarige financiële kaders die in de Perspectiefnota zijn bepaald.

De begroting 2021 sluit met een voordeel van € 990.000.

Activiteiten bij mij in de buurt