Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

"Berkelland heeft grote aantrekkingskracht"

Wat speelt er?

  • Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een aantal thema’s.
  • Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt daardoor achter.
  • Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
  • Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
  • Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten.
  • Veelbelovende initiatieven vragen om financiële en eenmalige ondersteuning van de gemeente.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod -96 0 -96 -96 -96 -96
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel -153 0 -153 -153 -153 -153
Loonkosten van het programma Recreatie en toerisme -363 0 -363 -363 -363 -363
Rente en afschrijving van het programma Recreatie en toerisme -29 0 -29 0 0 0
Totaal Lasten -641 0 -641 -612 -612 -612
Baten
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel 2 0 2 2 2 2