Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

"Meedoen en werk voor iedereen"

Wat speelt er?

  • Bereikbaarheid
    Fysieke en digitale bereikbaarheid in heel Berkelland zijn noodzakelijk voor zowel inwoners als bedrijven. Dit bepaalt mede of werknemers of bedrijven hier blijven, doorgroeien of zich hier vestigen. Daarom blijft bereikbaarheid een topprioriteit.
  • Ontwikkeling werkgelegenheid
    Hoewel de werkgelegenheid weer iets toeneemt, is het voor veel werklozen nog steeds lastig om werk te vinden. Ook op de langere termijn blijft er sprake van een ruime arbeidsmarkt (meer werkzoekenden dan vacatures) Door een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en veranderingen in de vraag naar werknemers is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aanbod te laten matchen op de vraag. Ook kwetsbare groepen krijgen kansen en doen mee.
  • Samenwerking en regionale profilering
    We kunnen meer bereiken als ondernemers, organisaties en lokaal, regionale, euregionale overheden en provincie met elkaar samenwerken. Zo wordt er door deze partijen hard gewerkt aan een nieuwe profilering van de Achterhoek als SmartHub Achterhoek: de Achterhoek excelleert in Smart Industry, waarvan niet alleen de maakindustrie de vruchten plukt, maar ook andere sectoren zoals de zorg en de agrofood.

Algemeen

Het resultaat van de SDOA over 2017 is toch uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het voorstel van de SDOA was om het resultaat 2017 te gebruiken voor personeels- en organisatieontwikkeling. Een voorstel dat onze instemming had. Het algemeen bestuur heeft uiteindelijk besloten eerst het bedrag terug te geven aan de gemeenten en dit bedrag eventueel later weer beschikbaar te stellen. Dit levert ons nog een voordeel op van € 638.000.

Daarnaast draait de SDOA over 2018 ook beter dan verwacht. Hierdoor dalen de uitgaven voor inkomensondersteuning en uitvoering door de SDOA met in totaal € 393.000. Verder blijft het gebruik van de bijzondere bijstand achter en levert dit ook een voordeel op van € 333.000.

Speerpunten

1. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Goede samenwerking tussen de drie O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden)

Wat gaan we daarvoor doen?

5. Kwetsbare groepen doen mee

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0