Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

Ontwikkelprogramma Economie en werkgelegenheid

"Meedoen en werk voor iedereen"

Wat speelt er?

  • Bereikbaarheid
    Fysieke en digitale bereikbaarheid in heel Berkelland zijn noodzakelijk voor zowel inwoners als bedrijven. Dit bepaalt mede of werknemers of bedrijven hier blijven, doorgroeien of zich hier vestigen. Daarom blijft bereikbaarheid een topprioriteit.
  • Ontwikkeling werkgelegenheid
    Hoewel de werkgelegenheid weer iets toeneemt, is het voor veel werklozen nog steeds lastig om werk te vinden. Ook op de langere termijn blijft er sprake van een ruime arbeidsmarkt (meer werkzoekenden dan vacatures) Door een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking en veranderingen in de vraag naar werknemers is het van groot belang om alles in het werk te stellen om het aanbod te laten matchen op de vraag. Ook kwetsbare groepen krijgen kansen en doen mee.
  • Samenwerking en regionale profilering
    We kunnen meer bereiken als ondernemers, organisaties en lokaal, regionale, euregionale overheden en provincie met elkaar samenwerken. Zo wordt er door deze partijen hard gewerkt aan een nieuwe profilering van de Achterhoek als SmartHub Achterhoek: de Achterhoek excelleert in Smart Industry, waarvan niet alleen de maakindustrie de vruchten plukt, maar ook andere sectoren zoals de zorg en de agrofood.

Algemeen

Het resultaat van de SDOA over 2017 is toch uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het voorstel van de SDOA was om het resultaat 2017 te gebruiken voor personeels- en organisatieontwikkeling. Een voorstel dat onze instemming had. Het algemeen bestuur heeft uiteindelijk besloten eerst het bedrag terug te geven aan de gemeenten en dit bedrag eventueel later weer beschikbaar te stellen. Dit levert ons nog een voordeel op van € 638.000.

Daarnaast draait de SDOA over 2018 ook beter dan verwacht. Hierdoor dalen de uitgaven voor inkomensondersteuning en uitvoering door de SDOA met in totaal € 393.000. Verder blijft het gebruik van de bijzondere bijstand achter en levert dit ook een voordeel op van € 333.000.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. -101 0 -101 -101 -101 -101
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden -10 0 -10 0 0 0
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is -11 0 -11 -11 -11 -11
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. -21 0 -21 -21 -21 -21
Faciliteren van een ondernemersfonds -175 0 -175 -15 -15 -15
Profileren en stimuleren van de maakindustrie (en andere sectoren) via Smart Industry. -20 0 -20 -20 -20 -20
Samenwerken met Duitsland. -12 0 -12 -12 -12 -12
Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling duurzame energie -20 0 -20 0 0 0
Stimuleren van ontwikkelingen van bestaande en nieuwe bedrijven. -30 0 -30 0 0 0
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) -15.654 1.364 -14.290 -14.131 -14.131 -14.131
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten -466 -211 -677 -875 -675 -475
We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers (in navolging op de pilot Ruurlo) -390 0 -390 -390 -390 -390
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst -758 0 -758 -716 -716 -716
We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt -259 0 -259 -259 -259 -259
Loonkosten van het programma Economie en werkgelegenheid -7.862 0 -7.862 -7.798 -7.798 -7.801
Rente en afschrijving van het programma Economie en werkgelegenheid -1.737 0 -1.737 -1.763 -1.763 -1.763
Totaal Lasten -27.527 1.153 -26.374 -26.113 -25.913 -25.716
Baten
Kwetsbare groepen kunnen meedoen. 30 0 30 30 30 30
Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden 170 0 170 0 0 0
Bewaken dat er een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 0 0 0 0 0 0
Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken. 54 0 54 54 54 54
Voortdurend koppen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering) 8.560 423 8.983 8.377 8.377 8.377
We zoeken samen met andere partijen naar werkplekken voor medewerkers die voorheen bij Hameland, beschut binnen, werkten 1.594 0 1.594 1.436 1.400 1.378
We stimuleren de ontwikkeling van duurzame en innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers (in navolging op de pilot Ruurlo) 501 0 501 501 501 501
Investeren in mensen en kennis voor de toekomst 143 0 143 143 143 143
Totaal Baten 11.052 423 11.475 10.542 10.506 10.484