Meer
Publicatiedatum: 08-11-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

"Veiligheid is van en voor ons allemaal"

Wat speelt er?

 • Waakzaamheid en sociale controle
  Er is een toenemende bereidheid om deel te nemen aan buurtpreventie door het oprichten van WhatsApp groepen.
 • Bedrijven willen investeren in KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
  Bedrijven kunnen zelf veel doen aan de eigen veiligheid. En nog meer in hun bedrijfsomgeving als bedrijven op bedrijventerreinen samenwerken. Ook hier geldt dat de eigen inzet voorwaarde is voor veiligheidsprofessionals om hun werk goed te kunnen doen.
 • Integer bestuurders en medewerkers zijn noodzakelijk voor vertrouwen in openbaar bestuur
  Voor een groot vertrouwen in de overheid is het belangrijk dat bestuurders en ambtenaren altijd integer handelen en dit ook actief laten zien.
 • Ondermijning
  Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Speerpunten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting NJN 2018 Wijzigingen Najaarsnota Begroting na Najaarsnota MeerJB 2019 MeerJB 2020 Meer JB 2021
Lasten
We bevorderen brandveilig wonen van niet-zelfredzamen. Daarnaast gaan we inwoners bewust maken over wat zij kunnen doen om (mogelijke) calamiteiten als gevolg van brand te voorkomen door snel en adequaat handelen -2.120 0 -2.120 -2.195 -2.270 -2.345
We zetten in op intensieve gerichte daderaanpak, een gebiedsgerichte aanpak, preventie én aandacht voor het slachtoffer. -2 0 -2 -2 -2 -2
Loonkosten van het programma Integrale Veiligheid -78 0 -78 -78 -78 -78
Totaal Lasten -2.201 0 -2.201 -2.275 -2.350 -2.425
Baten
We bevorderen brandveilig wonen van niet-zelfredzamen. Daarnaast gaan we inwoners bewust maken over wat zij kunnen doen om (mogelijke) calamiteiten als gevolg van brand te voorkomen door snel en adequaat handelen 0 0 0 0 0 0
We zetten in op intensieve gerichte daderaanpak, een gebiedsgerichte aanpak, preventie én aandacht voor het slachtoffer. 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0 0 0