Cultuur is van iedereen

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?
  • Cultuur is kunst, muziek, toneel, archeologie, monumenten, media, musea, beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar beleven en hoe we naar dingen kijken.
  • Alle inwoners van Berkelland hebben te maken met cultuur, als maker, toeschouwer, volger of deelnemer. Ze zorgen samen voor een groot aanbod aan culturele activiteiten.
  • Om dit allemaal toekomstbestendig te maken moeten we (door)ontwikkelen. Er ontbreekt daarvoor een samenhangende visie. Zo’n visie willen we zo snel mogelijk samen met alle betrokkenen maken. Dat moet ervoor zorgen dat we effectiever en duurzamer samen gaan werken aan gemeenschappelijke doelen; lokaal en regionaal.

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Een samenhangende cultuurnota met uitvoeringsprogramma

Terug naar navigatie - Een samenhangende cultuurnota met uitvoeringsprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende inwoners. -591 -595 -606 0 -595
We ondersteunen de (vrijwilligers van de) Dorpsböke -35 -35 0 0 -35
We maken een cultuurnota met uitvoeringsprogramma. 0 -17 -2 0 -17
Deelnemen aan het Cultuur- en erfgoedpact -242 -256 -192 0 -256
Instandhouden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten -355 -141 -81 0 -141
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden -595 -538 -418 0 -538
Loonkosten van het programma Cultuur -173 -219 0 0 -219
Rente en afschrijving van het programma Cultuur -14 -8 0 0 -8
Totaal Lasten -2.005 -1.809 -1.299 0 -1.809
Baten
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende inwoners. 0 5 11 0 5
Instandhouden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten 80 14 52 0 14
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden 0 24 17 0 24
Totaal Baten 80 43 80 0 43