Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Aan de slag met de Omgevingswet

Een nieuwe manier van (samen)werken

Wat speelt er?

 • De Omgevingswet komt er aan (2021). Per die datum moeten we werken volgens de nieuwe wet en aangesloten zijn op het landelijke digitale stelsel.
 • In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene maatregelen van Bestuur teruggebracht van 120 naar 4.
 • De wet gaat over alle onderwerpen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, lucht, water, natuur, klimaat, verkeer, veiligheid, welzijn, gezondheid, enzovoort).
 • Het is de bedoeling dat door de nieuwe wet:
  o plannen en regels inzichtelijker en voorspelbaarder zijn dan nu het geval is
  o de leefomgeving van mensen meer als totaal wordt bekeken
  o het gemeentebestuur meer ruimte krijgt om zelf belangen af te wegen
  o besluiten sneller kunnen worden genomen
 • Voor de gemeente heeft de wet gevolgen voor onze manier van besturen, communiceren en (samen)werken.

Speerpunt

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Wijzigingen Berap Begroting na Berap
Lasten
We zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven, partners en medewerkers op tijd geïnformeerd worden -38 -100 0 0 -100
Loonkosten van het programma Omgevingswet 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -38 -100 0 0 -100