Bestuursrapportage 2019

Klik voor meer documenten op de Meer-knop rechts in beeld >>

Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage van de gemeente Berkelland.

Met de Bestuursrapportage informeren wij u over de stand van zaken in het begrotingsjaar 2019. De Bestuursrapportage beperkt zich tot 2019. Een doorkijk voor 2020 en de komende jaren heeft plaatsgevonden in de Perspectiefnota 2020. Het saldo van de Bestuursrapportage is € 198.822 negatief.

Activiteiten bij mij in de buurt