Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Klik voor meer documenten op de Meer-knop rechts in beeld >>

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2020

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020. De jaarrekening bevat de financiële gegevens over 2020.

Activiteiten bij mij in de buurt