Jaarstukken 2019

Klik voor meer documenten op de Meer-knop rechts in beeld >>

Hierbij bieden wij u het Jaarverslag en de jaarrekening over 2019 aan. Een financiële en beleidsverantwoording van alle activiteiten die we ons met de programmabegroting hadden voorgenomen. We hebben ons best gedaan om u met uitgebreidere toelichtingen meer inzicht te geven in de voortgang. 

Activiteiten bij mij in de buurt