Meer
Publicatiedatum: 23-03-2017

Inhoud

Programmabegroting 2017

Programmabegroting 2017

Ook in 2017 gaan we verder met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’. Deze begrotingsapp waarin we u de Programmabegroting 2017 aanbieden is daar een goed voorbeeld van. We hebben voor een begrotingsapp gekozen omdat we daarmee de informatie in de begroting voor uw raad en voor andere belangstellenden beter toegankelijk maken. We hopen de komende jaren met inbreng van uw raad en inwoners de begrotingsapp door te ontwikkelen tot een bruikbare informatiebron als ondersteuning van onze gezamenlijke opgave: Actief in de ‘doe-het-samen samenleving’.

In ons Plan van Aanpak hierover staat hoe wij als gemeente willen groeien in onze andere rol, met het accent op dienstbaarheid en samenwerking. Om zo te komen tot de Berkellandse ‘Doe-het-samen samenleving’ en we beter aansluiten op de initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Zodat Berkelland, ook bij krimp, een prettig leefbare en vitale gemeente blijft!

Burgemeester en wethouders van Berkelland.