Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Najaarsnota 2017

Klik voor meer documenten op de Meer-knop rechts in beeld >>
Najaarsnota 2017

Ook in 2017 gaan we verder met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’.  In deze Najaarsnota geven we aan hoe het gaat met de activiteiten die we in de begroting hebben benoemd. Hiermee zetten we de lijn die we bij de voorjaarsnota 2017 hebben ingezet voort.

Stand van zaken 2017
In de najaarsnota kunt u per activiteit uit de begroting zien hoe het gaat met de Kwaliteit, Tijd en Geld. Eerst ziet u de tekst die in de begroting staat, daarna volgen de drie indicatoren. Groene vakjes geven aan dat we op schema liggen, oranje vakjes geven aan dat enige aandacht noodzakelijk is en rode vakjes geven aan dat het niet gaat zoals verwacht. Grijze vakjes tenslotte geven aan dat het onderwerp niet van toepassing is.

In financiële zin laat de najaarsnota een voordeel zien van € 427.000.

Burgemeester en wethouders van Berkelland.