Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

"Berkelland heeft grote aantrekkingskracht"

Wat speelt er?

  • Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een aantal thema’s.
  • Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt daardoor achter.
  • Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
  • Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
  • Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod -118 -75 -96 -131 -129
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel -111 -127 -153 -153 -147
Loonkosten van het programma Recreatie en toerisme 0 0 -370 -370 -370
Rente en afschrijving van het programma Recreatie en toerisme -21 40 -15 -15 -22
Totaal Lasten -250 -162 -634 -670 -667
Baten
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel 0 0 2 2 0