Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

"Berkelland bruist van de energie"

Wat speelt er?

  • Er is veel steun om in 2019 één derde van het energieverbruik duurzaam op te wekken en/of te besparen t.o.v. 2011. Ook is het energie uitvoeringsprogramma (EUP) 2015 tot en met 2018 vastgesteld medio mei 2016.
  • We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030, zoals met de Achterhoekse gemeenten in 2013 is afgesproken.
  • De samenleving zoekt steeds meer naar duurzame ontwikkelingen zoals opwekking van energie met biogas, wind en zonne-energie.
  • De vraag, initiatieven en investeringsbereidheid op het terrein van besparing en duurzame energieopwekking nemen toe. Berkelland bruist!
  • Met energierenovatie (isolatie) in 2100 particuliere woningen werd zo de afgelopen vijf jaar € 6.500.000 in de lokale economie geïnvesteerd. Aanjager hiervoor was de Achterhoek bespaart regeling.
  • De samenwerking van de Achterhoekse gemeenten, AGEM en ADV krijgt steeds meer vorm en inhoud in bijvoorbeeld het verduursaamenergieloket.nl. Er is een interactief netwerk.
  • Berkelland ligt in een van drie regio’s die het meeste zonne-energie per inwoner produceert . Inwoners van Berkelland raadplegen het meest de zonatlas site binnen de provincie Gelderland.
  • Er is steeds meer samenwerking zichtbaar tussen inwoners van de kernen en agrariërs. Zij pakken in toenemende mate  de kansen om energie duurzaam op te wekken.
  • Op bedrijventerrein Ruurlo is met Platform BV Berkelland een start gemaakt met energie scans. Er is een kleine groep koplopers die vergaand wil verduurzamen.

Speerpunten

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders

Vastgesteld

EUP 2015-2018

 2015

 

Overzicht Uitgaven Energie Uitvoeringsprogramma

Omschrijving   Begroot 2017 2018 Totaal Uitgaven Restant
Technische innovatie bedrijven 2e 45.000 45.000 45.000 135.000   135.000
Gemeentelijke aanjager participatierol 2g 105.000 55.000 55.000 215.000 60.400 154.600
Bijdrage frontoffice ADV/AGEM 2c 47.333 47.333 47.334 142.000 63.993 78.007
Elektrisch wagernpark 1 2f 15.000     15.000   15.000
Elektrisch wagenpark 2 2f 15.000     15.000   15.000
Elektrisch wagenpark 3 2f 15.000     15.000   15.000
Snellere vervanging openbare verlichting 2f 369.000     369.000 267.715 101.285
Achterhoek bespaart 2016-2018 2a 500.000     500.000 278.901 221.099
Zichtbare duurzame opwekking 2b 250.000     250.000   250.000
Energiescans bij bedrijven 2d 90.000     90.000 90.000 0
Energieonderzoek gemeentelijke gebouwen 2f 90.000     90.000 13.188 76.812
Totaal   1.541.333     1.836.000 774.197 1.061.803

 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op -25 -23 -154 -155 -151
Loonkosten van het programma Energie en duurzaamheid -337 0 -395 -395 -395
Rente en afschrijving van het programma Energie en duurzaamheid -37 -39 -57 -57 -30
Totaal Lasten -398 -62 -606 -607 -576
Baten
We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogamma op 0 0 0 0 16

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Hernieuwbare elektriciteit

%

2014

Berkelland

3,2

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

   

2014

Nederland

8,7