Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Doorlopende overige taken

Doorlopende overige taken

"Activiteiten die niet passen binnen de andere programma’s"

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. -44 -47 -54 -54 -44
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden -2.419 -2.869 -3.020 -3.020 -2.584
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente -267 -352 -251 -310 -4.602
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering -1.481 -2.176 -1.509 -1.509 -1.920
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen -304 -520 -246 -259 -273
We beheren en onderhouden het openbaar groen -1.127 -1.199 -1.689 -1.697 -1.495
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan -47 -57 -72 -72 -81
We houden de Wegenlegger actueel -18 -9 0 0 0
We onderhouden onze infrastructuur -3.098 -3.046 -2.753 -3.042 -3.039
Totaal Lasten -8.805 -10.274 -9.594 -9.962 -14.038
Baten
Halfjaarlijks monitoren wij het zwerfafval in de openbare ruimte. 44 47 54 54 44
We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden 3.420 3.432 3.695 3.695 3.613
We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente 306 143 108 380 385
We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering 6.133 6.141 6.345 6.345 6.384
We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen 270 225 264 264 301
We beheren en onderhouden het openbaar groen 59 122 51 68 135
We evalueren en actualiseren het Gladheidsbestrijdingsplan 0 0 0 0 0
We onderhouden onze infrastructuur 294 377 204 204 248
Totaal Baten 10.527 10.487 10.721 11.010 11.110

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Beschrijving

Huishoudelijk restafval

kg

2014

Berkelland

254

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

   

2014

Nederland

205

   

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2014

Berkelland

9

VeiligheidNL

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

   

2014

Nederland

7

   

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2014

Berkelland

13

VeiligheidNL

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

   

2014

Nederland

10

   

% achterstandsleerlingen

%

2012

Berkelland

7,14

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs  dat kans heeft op een leerachterstand.

   

2012

Nederland

11,61

   

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2012

Berkelland

2,1

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

 

 

2012

Nederland

3,2

 

 

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2014

Berkelland

2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

   

2014

Nederland

5

   

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2014

Berkelland

33

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

   

2014

Nederland

60

   

 

Kaders die de raad heeft vastgesteld