Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Cultuur

Cultuur

"Alle inwoners kunnen cultuur beleven. Cultuur gaat om kunst, muziek, lezen, evenementen, monumenten en ons landschap"

Wat speelt er?

  • Cultuur is van iedereen.
    Cultuur is verweven met onze tradities, monumenten en het landschap.
  • Cultuur voor alle kinderen.
    Alle kinderen komen in aanraking met lezen en muziek.
  • Initiatieven vanuit de samenleving.
    Cultuur is alles wat mensen verbindt. De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners en organisaties zodat het culturele aanbod zo breed mogelijk is.

Speerpunten

Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 definitief Realisatie 2016 Begroting 2017 Actuele begroting JRK 2017 Realisatie 2017
Lasten
Door samenwerking in combinatiefucnties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van basismuziekonderwijs en leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen -232 -222 -232 -416 -282
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. -623 -578 -561 -561 -580
Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met ht basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn. -17 -35 -35 -35 -35
Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en Stichting Muziek en KunstWijs -200 -220 -220 -220 -220
Behouden van kennisoverdracht en communicatie over (de waarde van) erfgoed en het subsidiëren van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers. -230 -230 -230 -230 -230
Deelnemen aan het Cultuur- en erfgoedpact -9 -8 -11 -11 -9
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten -379 -433 -277 -344 -416
We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden -170 -173 -158 -166 -165
Loonkosten van het programma Cultuur 0 0 -154 -154 -154
Rente en afschrijving van het programma Cultuur -19 -17 -9 -9 -9
Totaal Lasten -1.880 -1.918 -1.887 -2.146 -2.101
Baten
De bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers. 14 5 5 5 0
In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten 110 121 38 38 81
Totaal Baten 123 126 43 43 81

Kaders die de raad heeft vastgestel