Meer
Publicatiedatum: 17-07-2018

Inhoud

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2017

In 2017  zijn we doorgegaan met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’ .  We hebben weer stappen gezet om te groeien in onze andere rol, met het accent op dienstbaarheid en samenwerking. Om zo te komen tot de Berkellandse ‘Doe-het-samen samenleving’ en we beter aansluiten op de initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Zodat Berkelland, ook bij krimp, een prettig leefbare en vitale gemeente blijft!

Burgemeester en wethouders van Berkelland.